(1)
Couperus, S.; Tortola, P. D. L’(ab)ús Del Populisme De Dretes Del Passat a Itàlia I Els Països Baixos. Debats 2019, 133, 11-25.