(1)
Abend, G. Una Modesta Proposició. Debats 2019, 133, 111-115.