(1)
Medina-Vicent, M. «Woman, Manage Your life!» El Discurs De La Conciliació Laboral-Familiar En La Literatura Popular Del Management Dirigida a Dones. Debats 2019, 133, 63-76.