(1)
Irujo Amezaga, M. La Realitat Plurinacional De l’Estat Espanyol I El Paper Dels Ens Subestatals En El Context Europeu. Debats 2017, 131.