(1)
Moreno, L. Europeïtzació I in(ter)dependència De Catalunya. Debats 2017, 131.