(1)
Zamorano, M. M. Governança De La política Cultural, Actors Subestatals I Nacionalisme: Una anàlisi Comparativa a Partir Del Cas Espanyol. Debats 2017, 131.