(1)
Loughlin, J. Federalisme, Federacions I Confederacions: Cap a La Hibridació. Debats 2017, 131.