(1)
Anderson, B. Nacionalisme Occidental I Nacionalisme Oriental. Hi Ha Cap diferència Rellevant Entre Tots Dos?. Debats 2017, 130, 65-72.