[1]
Garretón, M.A. and Morales-Olivares, R. 2023. De l’«esclat social» d’octubre de 2019 al canvi constitucional. El significat polític de les mobilitzacions socials a Xile. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 137, 2 (Nov. 2023), 91–104. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.6.