[1]
PAIS ANDRADE, M. 2023. #Moviment (trans)feminista #COVID-19. Del diàleg territorial al virtual en les experiències culturals i artístiques a l’Argentina i a Espanya: Del diálogo territorial al virtual en las experiencias culturales/artísticas Argentina y en España. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 137, 2 (Nov. 2023), 120–143. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.8.