[1]
Díaz-Solano, P. and García-Muñoz, P. 2022. La discriminació de la dona en la música en valencià: un anàlisi a través de la teoria de les sis facetes de Peterson. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 136, 2 (Nov. 2022), 110–127.