[1]
Rykkja, A. and Bonet, L. 2023. Adjudicació de fons de contrapartida al micromecenatge cultural per part dels governs: una anàlisi comparativa exploratòria dels casos espanyol i suec. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 137, 1 (May 2023). DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.7.