[1]
Vizcaíno Estevan, A. and Vizcaíno Estevan, T. 2021. València — Sustainable Food World Capital. A Social Sciences Vision. Debats. Revista de cultura, poder i societat. (Dec. 2021), 175–186. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2021-12.