[1]
Muntanyola-Saura, D. 2021. Naturalist Methods in the Sociology of Creativity: The Case Against Reductionism. Debats. Revista de cultura, poder i societat. (Dec. 2021), 121–133. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2021-8.