[1]
Gensollen, M. and Jiménez-Rolland, M. 2021. Creativity, Humour, and Cognition. Debats. Revista de cultura, poder i societat. (Dec. 2021), 107–119. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2021-7.