[1]
Balta Portoles, J., Guizzo, G. and Mestres, Àngel 2022. La incorporació d’una perspectiva interseccional als equipaments culturals de proximitat: identificació d’àmbits prioritaris. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 136, 2 (Nov. 2022), 61–76. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-2.4.