[1]
Rausell-Köster, P., Ramos Murphy, A. and Segovia Collado, C. 2023. Dels equipaments culturals a la ciutat cultural. L’experiència projectiva de la Ciutat de l’Artista Faller a València. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 137, 1 (May 2023), 99–115. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.6.