[1]
Márquez Martín de la Leona, D. 2023. El sector cultural davant el canvi cultural en l’àmbit local a Europa. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 137, 1 (May 2023). DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.5.