[1]
González Bracco, M. 2023. Cap a un nou radar. Art urbà i identitats de barri a la ciutat de Buenos Aires. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 137, 1 (May 2023), 67–84. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.4.