[1]
Parcerisa, L. and Verger, A. 2023. Nous moviments socials en temps de conservadorisme i austeritat: : Anàlisi del procés polític de mobilització educativa a les Illes Balears (2013-2015). Debats. Revista de cultura, poder i societat. 137, 2 (Nov. 2023), 29–40. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.2.