[1]
Alvarez, V. and Ferrante, L. 2023. #AbortoLegalYa. Activismes digitals per l’avortament legal a l’Argentina, 2018-2020. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 137, 2 (Nov. 2023), 12–28. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.1.