[1]
Bericat Alastuey, C., Antoñanzas Laborda, J.L. and Tomás del Río, E.M. 2021. Anàlisi del discurs afectiu en el procés de canvi de model de relació laboral: la gestió de l’entorn per mitjà de la negociació col·lectiva. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 135, 1 (May 2021). DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats-135-1.4.