[1]
Vrhoci, D. 2019. El paradís perdut: el populisme explicat com a resposta a la naturalesa fragmentària del temps, l’espai i la rapidesa de l’avanç tecnològic. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 133, 2 (Nov. 2019).