[1]
Jansma, J. 2019. La cultura en nom del poble? Cap a una tipologia del populisme i la cultura. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 133, 2 (Nov. 2019), 27–42. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-2.3.