[1]
Fernández Rodríguez, C.J. 2019. El malestar del gerencialisme: una entrevista amb Paul du Gay. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 133, 1 (May 2019).