[1]
Abend, G. 2019. Una modesta proposició. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 133, 1 (May 2019), 111–115. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.10.