[1]
Parker, M. 2019. S’ha convertit la universitat en una escola de negocis?. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 133, 1 (May 2019), 101–104. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.8.