[1]
Medina-Vicent, M. 2019. «Woman, manage your life!» El discurs de la conciliació laboral-familiar en la literatura popular del management dirigida a dones. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 133, 1 (May 2019), 63–76. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.5.