[1]
Landa, M.I., Blázquez, G. and Castro, C. 2019. Emprendre com a estil de vida. L’actitud en les dinàmiques laborals de treballadors del fitness i de l’entreteniment infantil (Córdoba, Argentina). Debats. Revista de cultura, poder i societat. 133, 1 (May 2019), 27–44. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.3.