[1]
Perís, J. 2019. The lit city: València in the texts of Max Aub. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 3, (Jan. 2019).