[1]
Irujo Amezaga, M. 2017. La realitat plurinacional de l’Estat espanyol i el paper dels ens subestatals en el context europeu. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 131, 1 (May 2017).