[1]
Moreno, L. 2017. Europeïtzació i in(ter)dependència de Catalunya. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 131, 1 (May 2017).