[1]
Zamorano, M.M. 2017. Governança de la política cultural, actors subestatals i nacionalisme: una anàlisi comparativa a partir del cas espanyol. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 131, 1 (May 2017).