[1]
Calzada, I. 2017. Urbanitat postnacional més enllà de l’estat (pluri)nacio(nal) en la UE: comparant Escòcia, Catalunya i el País Basc. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 131, 1 (May 2017).