[1]
Loughlin, J. 2017. Federalisme, federacions i confederacions: cap a la hibridació. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 131, 1 (May 2017).