Revista de cultura, política i societat, Debats. “POLANYI, Karl La Naturaleza Del Fascismo”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 135, no. 1 (May 29, 2021). Accessed September 17, 2021. http://revistadebats.net/article/view/3719.