Magallón Portolés, Carmen. “Violent Extremism: A Challenge for Pacifist Feminism”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 50 (December 30, 2020): 219-231. Accessed February 28, 2021. http://revistadebats.net/article/view/2799.