Revista de cultura, política i societat, Debats. “Annual Review 5”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 50 (December 31, 2020): Full Issue. Accessed March 1, 2021. http://revistadebats.net/article/view/2784.