Revista de cultura, política i societat, D. “POLANYI, Karl La Naturaleza Del Fascismo”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 135, no. 1, May 2021, http://revistadebats.net/article/view/3719.