Llorca Abad, G. “Net-Strikes: A Proposal for Re-Orienting Social Struggles in the 21st Century”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, Vol. 5, Dec. 2020, pp. 303-16, doi:10.28939/iam.debats-en.2020-18.