[1]
D. Revista de cultura, política i societat, “POLANYI, Karl La naturaleza del fascismo”, Debats, vol. 135, no. 1, May 2021.