[1]
D. Revista de cultura, política i societat, “Entrevista a Ivan Miró”, Debats, vol. 135, no. 1, May 2021.