[1]
S. Marcos García, N. Viounnikoff-Benet, and A. . Casero Ripollés, “Què hi ha en un like? Continguts polítics en Facebook i Instagram en les eleccions autonòmiques valencianes de 2019”, Debats, vol. 134, no. 1, pp. 91–116, May 2020.