[1]
Àlvar Peris Blanes, G. López García, L. Cano Orón, and V. Fenoll, “Mediatització i mítings durant la campanya a les eleccions autonòmiques valencianes de 2019: entre la «lògica mediàtica» i la «lògica política»*”, Debats, vol. 134, no. 1, pp. 53-70, May 2020.