Revista de cultura, política i societat, D. (2021) “POLANYI, Karl La naturaleza del fascismo”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 135(1). Available at: http://revistadebats.net/article/view/3719 (Accessed: 17 September 2021).