Magallón Portolés, C. (2020) “Violent Extremism: A Challenge for Pacifist Feminism”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 50, pp. 219-231. doi: 10.28939/iam.debats-en.2020-13.