Roig, R. (2020) “A Valencian-style Coalition Government: el Botànic”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 50, pp. 145-158. doi: 10.28939/iam.debats-en.2020-8.