Revista de cultura, política i societat, D. (2020) “Annual Review 5”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 5, p. Full Issue. Available at: http://revistadebats.net/article/view/2784 (Accessed: 17 September 2021).