Revista de cultura, política i societat, D. (2020) “Annual Review 5”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 50, p. Full Issue. Available at: http://revistadebats.net/article/view/2784 (Accessed: 1March2021).