Marcos García, S., Viounnikoff-Benet, N. and Casero Ripollés, A. . (2020) “Què hi ha en un like? Continguts polítics en Facebook i Instagram en les eleccions autonòmiques valencianes de 2019”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1), pp. 91–116. doi: 10.28939/iam.debats.134-1.6.